אתרי סנפלינג בגליל | אתרי סנפלינג בגולן | אתרי סנפלינג בכרמל | אתרי סנפלינג בשומרון | אתרי סנפלינג במדבר יהודה | אתרי סנפלינג בהרי יהודה | אתרי סנפלינג בנגב | אתרי סנפלינג בהרי אילת |


אתרי סנפלינג המופיעים ברשימה הם אתרים מורשים ונמצאים בשמורות טבע, יש לנהוג כחוק ובהתאם לנוהלי השמורה, מעבר לרשימה הנ"ל יש אתרים שלא נמצאים בשמורות טבע ומוכרים כאתרי סנפלינג והם אינם ברשימה.אתרי סנפלינג בגליל :
מערת קשתמנ"צ 1680/2757 עד נ"צ 1687/2657.
צוקי גיתה בנחל בית העמקמנ"צ 1720/2632 עד נ"צ 1730/2630.
מצוקי רמים באיזור מחצבות הברזל בין קווי רוחב 288 ו 289.
הוטה 6רכס פקיעין. נ"צ 1834/2647.


אתרי סנפלינג בגולן :
נחל יהודיהמפל עליון נ"צ 2167/2612, -  סגור לטיולים וסנפלינג.
נחל יהודיה. מפל הסולם נ"צ 2166/2608 - סגור לטיולים וסנפלינג.
נחל זויתןנקיק שחורמנ"צ 2147/2627 עד נ"צ 2145/2620. בערוץ בלבד!!


אתרי סנפלינג בכרמל :
מחצבות קדומים כולל טיפוס.נ"צ 1518/2370.

אתרי סנפלינג בשומרון:
נחל שילה עילי - בית אריהנ"צ 1550/1610. האתר לטיפוס בלבד (לא גלישה).
נחל פרת (ואדי קלט) - עין פארה.  במצוק הצפוני טיפוס בלבד,מלבד עמדות גלישה מסומנות.
נחל פרת (ואדי קלט) - עין פארה.  במצוק הדרומי טיפוס בלבד .


אתרי סנפלינג במדבר יהודה :
נחל אוג (מוכליקממזרח לדרך בוקיעה בלבד.
נחל קומראןמנ"צ 1299/1276 בתוך הערוץ.
נחל חצצון מנ"צ 1850/1075 עד למוצא הנחל, שלא בעונת הקינון (1/12 - 30/4).
נחל תמרים(הערוץ שמצפון לנחל קנה). נ"צ 1885/1164.
נחל רחף תחתון.מנ"צ 1840/0768 עד מוצא הנחל לים המלח באפיק.
נחל משאשנ"צ נקודתי 1847/1180. כמו כן מנ"צ 1848/1173 לאורך הגדה ל- 1847/1113, לטיפוס בלבד.


אתרי סנפלינג בנגב :
מכתש רמון ליד מרכז המבקרים
 
נצ 1313\0022


אתרי סנפלינג בהרי אילת :
נחל גשרוןהמפל הגדול. נ"צ 1370/8862. - עקב המצב הביטחוני באזור יש לבדוק כניסה למסלול.
נחל יהושפט - נ"צ 1388/8853.


** הדרכה: דני בר ששת   |   ההרצאות של דני - כנסו   |   הספר של דני - "סביבה אנכית